Đào tạo sửa chữa máy in thực tế chuyên nghiệp tại TP.HCM

http://mayinhoangnguyen.vn/chuyen_mu...en-nghiep.html

Phần in phun:Khóa chuyên sửa chữa máy in phun cơ bản (2- 4 tháng) học phí 2.500.000đ: Sửa chữa cân chỉnh cơ khí, làm hệ thống in liên tục, các loại máy EPSON, HP, CANON,BROTHER thông dụng (làm 100% trên máy sống).Khóa chuyên sửa chữa máy in phun nâng cao (2- 4 tháng) học phí 2.500.000đ: Sửa chữa đa dạng các loại máy EPSON, HP, CANON,BROTHER thông dụng, máy All in one, Máy A3, .... (làm 100% trên máy sống).Khóa chuyên sửa chữa máy in phun phần chuyên sâu (2- 4 tháng) học phí 3.000.000đ: Sửa chữa đa dạng các loại máy EPSON, HP, CANON,BROTHER lạ chuyên biệt, máy All in one, Máy A3, .... hướng dẫn thêm sửa mạch điện tử bên trong máy in (làm 100% trên máy sống).Phần in Laser:Khóa chuyên sửa chữa máy in Laser cơ bản (2- 4 tháng) học phí 2.000.000đ:Sửa chữa cân chỉnh cơ khí, các loại máy , HP, CANON,BROTHER, SAMSUNG,LEXMARK... thông dụng (làm 100% trên máy sống).

- Sau 2 tuần học sửa máy độc lập xét bồi dưỡng 20.000đ/máy sửa.Khóa chuyên sửa chữa máy in Laser nâng cao (2- 4 tháng) học phí 2.000.000đ:- Sửa chữa đa dạng các loại máy EPSON, HP, CANON,BROTHER thông dụng, máy All in one, Máy A3, .... (làm 100% trên máy sống).

- Sửa máy độc lập xét bồi dưỡng 30.000đ-40.000đ/máy sửa.Khóa chuyên sửa chữa máy in Laser chuyên sâu phần chuyên sâu (2- 4 tháng) học phí 3.000.000đ:- Sửa chữa đa dạng các loại máy EPSON, HP, CANON,BROTHER lạ chuyên biệt, máy All in one, Máy A3, .... hướng dẫn thêm sửa mạch điện tử bên trong máy in (làm 100% trên máy sống).

- Sửa máy độc lập xét bồi dưỡng 50- 80.000đ/máy sửa. Riêng sửa Main cho 100.000đ/board.