Chuyển nhà thành hưng thằng đánh nhau là vì một đứa con gái. Chúng ngạc nhiên lắm, nhưng cũng có thằng nói "bạn be thân rồi cũng có lúc quay sang vạc nhau thôi, đời làm gì tin được thằng nào. Mà đây lại là vì con Linh!".Lắm khi người ta tin chắc vào một suy nghĩ bỗng chốcTaxi tải thành hưng hiện ra về một sự việc mình còn chưa rõ. Mà lứa tuổi mới lớn thì lại càng hay như vậy. Hãy đứng vào trong đám đông, bạn sẽ thấy đa số họ nhìn vào bề nổi, những suy nghĩ bồng bột lắm khi lại là những suy nghĩ dễ cảm thông. Còn tình cảm thương yêu lắm khi cảm thưởng như một cái gì xa xỉ.Thế nên bọn bạn nhiều đứa tin Đào với Yên đánh nhau vì đứa con gái, mặc dù chúng đã từng rất thân. Mà cũng có khi là thế thật. Lứa tuổi mười