[COLOR=rgb(0, 0, 255)]LÀM VISA ĐI MỸ[/COLOR][COLOR=rgb(0, 0, 255)] DU LỊCH HOẶC CÔNG VIỆC[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]HỒ SƠ LÀM VISA ĐI DU LỊCH – THĂM THÂN MỸ (USA) BAO GỒM:
[/COLOR]
1. Bốn tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) cho mỗi đương đơn. Ảnh chụp không được quá 6 tháng.
2. Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng và bản photo hộ chiếu sao y công chứng
3. Bản sao công chứng
tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại
4. Bản sao công chứng Giấy khai sinh , chứng minh nhân dân
5. Bản gốc Sơ yếu lý lịch
có xác nhận của chính quyền địa phương.
6. Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
7. Bằng chứng về tình trạng hôn nhân (Ví dụ: Quyết định ly hôn, Giấy đăng ký kết hôn, v.v.)
8. [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Chứng minh tài chính[/COLOR]:
Bằng chứng về thu nhập của quí vị ở Việt Nam
Sổ tiết kiệm gửi ngân hàng/ xác nhận số dư tài khoản (cung cấp bản sao công chứng sổ tiết kiệm và/hoặc các giấy tờ khác về tài chính). Đề nghị quí vị lưu ý là giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng nộp cùng hồ sơ phải được cấp trong vòng 02 tháng (trước ngày nộp hồ sơ).
9. Bằng chứng về tài sản : sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác
10. Nếu quí vị đang đi làm – cung cấp đầy đủ chi tiết về công việc làm của quí vị, bao gồm: chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xác nhận của cơ quan về việc quí vị nghỉ phép
11. Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi cùng đi – cần nộp thư ủy quyền của cả hai bố mẹ của trẻ em đó cho phép trẻ em đó đi. Chữ ký của cả hai bố mẹ trên thư phải được chính quyền địa phương xác nhận.
Nếu quí vị đi thăm thân nhân, quí vị cần cung cấp thêm những giấy tờ sau đây:
12. Bằng chứng về mối quan hệ với thân nhân của quí vị như bản sao công chứng Giấy Khai Sinh của thân nhân
13. Bằng chứng cho thấy thân nhân của quí vị mang quốc tịch [COLOR=rgb(0, 0, 255)]MỸ (USA) [/COLOR]hoặc thường trú tại [COLOR=rgb(0, 0, 255)]MỸ (USA) [/COLOR] (bản sao công chứng hộ chiếu [COLOR=rgb(0, 0, 255)]MỸ (USA) [/COLOR]Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu nước ngoài có chứng nhận thường trú tại [COLOR=rgb(0, 0, 255)]MỸ (USA) [/COLOR]HOẶC bằng chứng chứng minh tình trạng của thân nhân tại [COLOR=rgb(0, 0, 255)]MỸ (USA) [/COLOR]nếu người đó đang tạm trú tại [COLOR=rgb(0, 0, 255)]MỸ (USA) [/COLOR]ví dụ: xác nhận họ đang học tập, v.v
14. Thư mời của thân nhân xác nhận hình thức hỗ trợ mà thân nhân sẽ dành cho quí vị.( ghi rõ thông tin người mời , ngày đi và về , mục đích sang [COLOR=rgb(0, 0, 255)] MỸ (USA)

HỒ SƠ LÀM VISA ĐI CÔNG TÁC MỸ (USA) BỔ SUNG THÊM CÁC GIẤY TỜ SAU:[/COLOR]
- Quyết định của đi công tác,
- Thư mời bên công ty[COLOR=rgb(0, 0, 255)] MỸ (USA)[/COLOR]

Thời gian làm visa đi [COLOR=rgb(0, 0, 255)]MỸ (USA)[/COLOR][COLOR=rgb(255, 0, 0)] 10 ngày làm việc[/COLOR]

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VÓI CHÚNG TÔI: [COLOR=rgb(255, 0, 0)]0906.847.588 [/COLOR]
Email : [COLOR=rgb(0, 0, 255)]visadaisuquan@gmail.com [/COLOR]