Công ty Cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin - Vsionglobal: Vun đắp nhân tài, Ươm mầm trí tuệ Việt NamCông ty Cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin - VSionGlobal ra đời từ ước mơ muốn đưa đến công chúng những sản phẩm giáo dục, những chương trình giáo dục hiện đại kết hợp với công nghệ thông tin nhằm nâng cao trí tuệ cho học sinh Việt Nam.