Phần mềm quản lý phòng GYM, YOGA, AEROBIC đáp ứng được các chức năng quản lý như sau:

- Quản lý chi tiết học viên: Mã số học viên, họ tên, địa chỉ, điện thoại, giới tính, hình ảnh, phòng tập, môn tập, gói tập, ngày đăng ký, ngày hết hạn, ngày còn lại, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, đơn giá, giảm giá, thành tiền.

- Quản lý huấn luận viên: Mã huấn luận viên, họ tên, địa chỉ, điện thoại, giới tính, phòng tập.

- Quản lý nhân viên: Mã nhân viên, họ tên, địa chỉ, điện thoại, giới tính, phòng tập.

- Quản lý trang thiết bị phòng tập: Mã thiết bị, tên thiết bị, nơi phân bổ, số lượng, tình trạng, ghi chú.

Phần mềm quản lý có đầy đủ các nghiệp vụ quản lý của phòng tập: Cấp thẻ mới, đổi thẻ, gia hạn thẻ, mất thẻ, bảo lưu thẻ.

Hỗ trợ nhiều hình thức kiểm soát vào ra: Kiểm soát bằng thẻ giấy, thẻ mã vạch, thẻ từ, thẻ RFID, vân tay. Quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức để kiểm soát quá trình ra vào của học viên, dù cho học viên quên thẻ, mất thẻ hoặc cố tình đi tập mà thẻ đã hết hạn thì hệ thống vẫn hỗ trợ kiểm soát hành động của học viên. Ví dụ: Học viên đã hết hạn, nhưng chúng ta vẫn cho học viên vào phòng tập, tuy nhiên màng hình chào sẽ báo hiệu màu đỏ để thông tin rằng học viên đó đã hết hạn...
Đa dạng các báo cáo thống kê: Cho phép phân quyền theo các chức vụ hoặc chỉ có quyền của người quản lý mới xem được với các chế độ xem offline tại phòng tập hoặc xem báo cáo online ở bất kỳ nơi đâu có máy tính và internet:

- Thống kê giờ vào của học viên, nhân viên, huấn luận viên.

- Thống kê doanh số theo phòng tập.

- Thống kê doanh số theo nhân viên.

- Thống kê doanh số thời gian từ ngày A đến ngày B.

- Thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ của từng phòng tập.


Cài đặt phần mềm GYM để nắm tổng quan về các chức năng và nghiệp vụ của phần mềm GYM, đánh giá mức độ đáp ứng của phần mềm với yêu cầu nghiệp vụ của phòng tập mình từ đó dễ dàng cân nhắc về kế hoạch triển khai và xác định chi phí triển khai hợp lý. Liên hệ để chuyên viên VNAPPTECH cài đặt cho bạn ngay hôm nay, bởi vì nó hoàn toàn miễn phí.

Xem hướng dẫn tại:

--//--

NGUYỄN THỊ BẢO XUYÊN

Nhân viên kinh doanh

RFID App - Đưa công nghệ RFID vào cuộc sống

========================================


CÔNG TY TNHH VNAPPTECH

Địa chỉ: Số 9/9 Huỳnh Văn Nghệ, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: (061) 3 951 618 - DĐ: 01636 266 329

Website: http://vnapptech.com.vn/