Công trình nghiên cứu đã khái quát, hệ thống một cách khoa học về quá hình thành và quy mô hơn nghệ thuật piano gỗ Jazz trên thế giới, cũng đã phân tích các đặc điểm âm nhạc ở một số phong cách tiêu biểu của nghệ thuật đại dương cầm Jazz, mà ở từng phong cách, ngoài những đặc điểm chung, nghệ thuật acoustic piano Jazz còn có những đặc điểm riêng về: ngôn ngữ giai điệu, hòa âm, tiết tấu…
Bài viết đã nghiên cứu, khái quá sự hình thành và phát triển của nghệ thuật acoustic piano Jazz chuyên nghiệp nói riêng, nhạc Jazz nước ta nói chung, đưa ra những phân tích về tác phẩm Jazz Việt, cũng như về các hình thức trong biểu diễn ngẫu hứng, của các nghệ sỹ đại dương cầm Jazz chuyên nghiệp Việt Nam. Qua đó, nhằm chứng minh, làm rõ những tìm tòi sáng tạo trong phân khoa biểu diễn, sáng tác của các nghệ sỹ piano cổ điển Jazz nói riêng, Jazz chuyên nghiệp Việt Nam nói chung ở một số tác giả - tác phẩm Jazz Việt tiêu biểu.
Bài viết cũng đã đề cập tới những thuận lợi và khó khăn của cả 3 phân khoa trong nghệ thuật piano gỗ Jazz chuyên nghiệp ở nước ta là: đào tạo, biểu diễn, sáng tác, để qua đó, đề ra những phương hướng giải quyết khó khăn ở những điểm then chốt nhất. Đó là vấn đề ngẫu hứng, thực nghiệm chất liệu âm nhạc truyền thống nước nhà và cần sự thay đổi trong nhận thức và phương thức tổ chức đào tạo đại dương cầm Jazz. Theo chúng tôi, đây là những vấn đề quan trọng hiện đang tồn tại trong nghệ thuật piano gỗ Jazz chuyên nghiệp tại nước nhà hiện nay. Để giải quyết được những vấn đề này, cần phải có sự kết hợp đồng bộ của nhiều khâu, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành văn hóa, học viện âm nhạc, đặc biệt là sự đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo, biểu diễn, sáng tác dương cầm Jazz nói riêng, Jazz nói chung.
Đặc biệt, Bài viết của chúng tôi cũng đã đúc kết, đưa ra những dạng thực nghiệm khác nhau nhằm khai thác tối đa âm sắc của một số thang âm ngũ cung có bán âm và không có bán âm tiêu biểu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam vào trong phân khoa piano cổ điển Jazz nói riêng, Jazz nói chung. Các quy tắc này đã được chúng tôi hệ thống hóa và thể hiện qua các sơ đồ, biểu đồ, chú giải để có thể dễ dàng sử dụng. Đây là những nghiên cứu khoa học đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới trong phân khoa này.

Là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về ngành Jazz nói chung, nghệ thuật piano cổ điển Jazz nói riêng. Với lòng mong mỏi được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển âm nhạc của đất nước nói chung và nghệ thuật piano cổ điển Jazz và Jazz nói riêng, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này. Đồng thời, chúng tôi cũng tin tưởng rằng nghệ thuật dương cầm Jazz và Jazz Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, nhằm đáp ứng như cầu ngày càng cao trong đời sống âm nhạc của xã hội, đáp ứng với công cuộc hội nhập với thế giới của đất nước.
Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đã đạt được, đồng thời với lòng mong muốn nghệ thuật piano cổ điển Jazz Việt Nam ngày càng quy mô hơn, chúng tôi có những khuyến nghị sau:
- Mở rộng giao lưu biểu diễn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực Jazz nói chung, đại dương cầm Jazz nói riêng với các cơ sở đào tạo Jazz chuyên nghiệp trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm cũng như truyền bá, giới thiệu Jazz nước ta, để thông qua đó khắc phục những bất cập, hạn chế như về quan điểm thuộc ngành piano gỗ Jazz nói riêng, Jazz nói chung
- Cần cập nhập giáo trình, giáo án đề cao tính thực nghiệm cũng như phong cách trình diễn cũng như tổ chức biểu diễn thường xuyên để thầy và trò được trau dồi các kỹ năng biểu diễn của mình.
- Tăng thời lượng học phần bậc đào tạo bậc Đại học của bộ môn dàn nhạc hợp xướng so với chuyên môn lên tỷ lệ 50%-50% cũng như cần nghiên cứu bổ sung về chương trình, giáo trình hòa tấu cho bậc đào tạo Trung cấp ở các cơ sở đào tạo đại dương cầm Jazz chuyên nghiệp trên cả nước. dàn nhạc hợp xướng phải được coi là một trong những chuyên môn chính của phân khoa đào tạo dương cầm Jazz chuyên nghiệp ở nước ta.
Khóa học đàn piano chuyên nghiệp tại Việt Thương

- Cần có sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đặc biệt là từ BVHTTVDL đầu tư hơn nữa trong việc sưu tầm, bảo quản in ấn lại các tác phẩm Jazz nước ta, cũng như tăng tỷ lệ % khối lượng các tác phẩm Jazz Việt trong công tác đào tạo ở bậc đào tạo Đại học của các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp đại dương cầm Jazz trên cả nước lên 25%. Ở mỗi năm học tùy từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể, bổ sung các tác phẩm Jazz Việt cho phù hợp với chương trình và giáo trình từng năm.
- Từng bước đưa các tác phẩm Jazz nước ta vào bậc đào tạo Trung cấp acoustic piano Jazz cũng như yêu cầu chương trình thi tốt nghiệp acoustic piano Jazz nói riêng, các chuyên ngành Jazz khác nói chung với tỷ lệ các tác phẩm Jazz tự sáng tác, hoặc Jazz nước ta ở bậc Đại học chiếm ít nhất tỷ lệ 50%, bậc Cao học chiếm ít nhất tỷ lệ 75%.
- Hỗ trợ đội ngũ sáng tác Jazz tham gia các hoạt động, hội thảo, trại sáng tác như các chuyên ngành âm nhạc khác, để qua đó chúng ta tiếp tục có những tác phẩm, sáng tác mới, được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong giáo trình đào tạo, cũng như biểu diễn.
- Cần bổ sung các môn học thuộc lĩnh vực Jazz về hòa âm, lịch sử Jazz trong chương trình đào tạo bậc trung cấp cũng như bổ sung các kiến thức thuộc lĩnh vực về hòa âm, lịch sử Jazz nước ta ở bậc Đại Học. Đặc biệt cần bổ sung các môn học còn thiếu thuộc phân khoa Jazz như: Jazz Eartraining (luyện tai nghe nhạc Jazz), Jazz Arranging (phối khí nhạc Jazz), phương pháp sư phạm nhạc Jazz vào trong chương trình đào tạo Jazz ở các cấp học.

- Tiếp tục mời các chuyên gia nước ngoài về giảng dạy thông qua các dự án hợp tác quốc tế.
- Phát triển nguồn tuyển sinh bằng nhiều hình thức cũng như khuyến khích thành lập các nhóm nhạc Jazz sinh viên theo nhiều hình thức và thành phần khác nhau
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Jazz, cũng như xây dựng kế hoạch đào tạo làm giảng viên “nguồn” bằng nhiều hình thức, ví dụ như gửi các giảng viên, sinh viên đi học tập tại nước ngoài với các học bổng ngắn hạn và dài hạn khác nhau… Đặc biệt cần có những biện pháp hỗ trợ cụ thể trong công tác thu hút, đãi ngộ cho đội ngũ giảng viên thuộc ngành Jazz.

Khóa học đàn piano đệm hát
- Cần nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình để mở rộng công tác đào tạo biểu diễn Jazz ở các chuyên ngành khác như: Thanh nhạc, Violon, Trumpet, Trombone, Percusion Jazz… tiến tới thành lập dàn nhạc “Big Band”, dàn nhạc giao hưởng Jazz nước ta.
- Cần sự đầu tư hỗ trợ về trang bị cơ sở vật chất, nhạc cụ đạt chuẩn quốc tế.

Các chủ đề cùng chuyên mục: