Chọn quạt trần kdk hợp lý không chỉ xem xét màu sắc, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần tìm được vị trí lắp đặt

- Bước đầu: lựa chọn địa điểm muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở trung tâm, để không khí lưu thông suốt trong cả căn phòng. Mặc dù vây, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí mạnh nhất. Vì lý do an toàn, tuyệt đối không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước tiếp: Hãy xem xét các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm phù hợp cho phòng dưới 6 m2 (phòng ngủ nhỏ