Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, đúng việc" là một nguyên lý quan trọng hàng đầu bởi điều này tương tác rất lớn đến thành tích làm quá trình của nhân viên, để vận dụng nguyên lý này, doanh nghiệp phải có một chiến lược nhân sự toàn diện, trong đó có một chương trình tuyển dụng lao động tốt.

>> Xem thêm thông tin tuyển dụng tại: https://tuyendung24h.net.vn/


Chìa khóa giúp xây dựng thành công một chương trình tuyển dụng là tuân thủ một quy trình đã được công nhận cho từng vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển dụng. Thông thường, một trình tự tuyển dụng có tác dụng phải bao gồm những bước sau:

1. Xây dựng các bản biểu hiện công quá trình rõ ràng

Các bản biểu đạt công việc phải có những nhiệm vụ đặt ra cho từng vị trí, kỹ năng chuyên môn mà ứng viên phải có, cá tính, phẩm chất quan trọng ứng viên cần có để hoàn thành nhiệm vụ và những kinh nghiệm riêng có của một ứng viên so với những ứng viên khác.

2. Soạn ra một mẫu hồ sơ thành công điển hình

Ngoài việc xây dựng những bản diễn tả công việc, doanh nghiệp phải soạn ra một mẫu hồ sơ của một nhân viên thành công điển hình cho những vị trí chủ chốt - các vị trí vốn có ý nghĩa quyết định đối với việc áp dụng những kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, doanh nghiệp bạn hiện có 20 nhân viên bán hàng. Trong số này, 4 người (20%) có thành tích hay nhất, 12 có thành tích trung bình, còn lại là không có thành tích gì nổi bật. Nếu số nhân viên có thành tích nổi trội có thể tăng từ 20% lên 33% thì rất có ý nghĩa đối với kết quả hoạt động kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu nói trên, bạn cần phải lập hồ sơ của tất cả những nhân viên trong phòng kinh doanh để xác định xem các người thuộc hàng "top" khác với các nhân viên bình thường ở những điểm nào. Với các thông tin này, bạn có thể xây dựng được một hồ sơ mẫu thành công điển hình để tuyển dụng các người có khả năng thành công cao nhất ở một vị trí nào đó.

3. Phác thảo quảng cáo tuyển dụng

Thể hiện vị trí cần tuyển dụng và những yêu cầu đặt ra cho ứng viên. dù rằng trên thực tế có rất nhiều ứng viên bỏ qua các thông tin này, cứ "tự nhiên" nộp đơn xin việc không cần suy nghĩ, thì quá trình mô tả công việc và yêu cầu đặt ra cho ứng viên trên quảng cáo tuyển dụng sẽ giúp giảm bớt số hồ sơ xin quá trình không đặt yêu cầu gửi đến doanh nghiệp.

4. Đăng quảng cáo tuyển dụng trên các phương tiện có chức năng tiếp cận với các ứng viên tiềm năng rất nhiều nhất

Theo khuynh hướng hiện tại, Internet đang trở thành công cụ mạnh nhất cho những quảng cáo tuyển dụng. tuy nhiên, quảng cáo trên các bản chuyên ngành và những tờ báo địa phương đôi khi cũng có hiệu quả rất tốt.

5. Xây dựng những câu hỏi sơ tuyển qua điện thoại.

Việc soạn ra những câu hỏi sơ tuyển qua điện thoại giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định được những ứng viên đạt đề xuất và loại bỏ những ứng viên không đạt yêu cầu.

6. Xem xét các lý lịch (resume, C.V) của ứng viên và xác định những ứng viên tốt nhất

Số hồ sơ xin quá trình nhận được đôi khi vượt qua ước tính của doanh nghiệp. Trong quá trình xem xét các hồ sơ này, hãy xác định đâu là các điểm doanh nghiệp cần tìm xét về kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng làm quá trình. việc làm này sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định được các ứng viên tiềm năng.

7. Sơ vấn các ứng viên qua điện thoại

Sau khi đã rút ngắn danh sách các ứng viên tiềm năng thông qua việc xem xét hồ sơ việc làm tiếp theo là bạn nên gọi điện thoại để sơ vấn những ứng viên này nhằm rút ngắn Không những vậy số ứng viên đã đạt yêu cầu qua quá trình xem xét hồ sơ. những bảng câu hỏi cần phải nhất quán, kể cả trong giai đoạn này lẫn giai đoạn phỏng vấn trực tiếp, nhằm bảo đảm tính công bằng trong cách thức đánh giá ứng viên.

8. Chọn ứng viên để kiểm tra

Dựa trên những câu trả lời của ứng viên thông qua các cuộc sơ vấn bằng điện thoại, doanh nghiệp có thể chọn lựa ra những ứng viên đạt đề xuất tốt nhất cho bước tiếp theo của việc tuyển dụng.

9. Kiểm tra kỹ năng và phẩm chất của những ứng viên tiềm năng thông qua những công cụ đánh giá đã được công nhận

Ở những bước trên, doanh nghiệp chưa thể hiểu không ít về ứng viên. bởi vậy, cần phải có một công cụ kiểm tra đáng tin cậy nhằm phân tích các điểm mạnh thuộc về tư duy và cách làm ứng xử của ứng viên. Chẳng hạn, thông qua một bài đánh giá, doanh nghiệp có thể biết được ứng viên là người cẩn thận hoặc cẩu thả, hướng nội hoặc hướng ngoại, dễ chịu hoặc khó nhượng bộ, cởi mở với những ý tưởng mới hoặc là người bảo thủ... Thông qua hồ sơ mẫu thành công điển hình, doanh nghiệp có thể xác định những phẩm chất nào là quan trọng đối với một vị trí nào đó. các bài kiểm tra có thể được vận dụng trực tiếp hay thông qua Internet. Kết quả của các bài kiểm tra này sẽ là căn cứ mời các ứng viên đạt yêu cầu tham dự phỏng vấn.

10. Lên các cuộc hẹn phỏng vấn và ứng dụng phỏng vấn

Trong bước này, doanh nghiệp nên dựa trên một bảng câu hỏi gồm từ 10 - 12 câu hỏi thống nhất làm cơ sở để đánh giá những ứng viên.

11. Chọn lọc ứng viên

Việc lựa chọn thường được dựa trên các hồ sơ mẫu của những cá nhân thành công điển hình.

12. Sử dụng đánh giá quá trình làm việc hoặc học tập trước đây của ứng viên

Nhằm phát hiện ra những vấn đề mà ứng viên chưa biểu đạt ra trong những cuộc phỏng vấn và thi tuyển.

13. Gửi thư chào quá trình (offer) cho ứng viên.

Các thông tin thu thập được trong việc phỏng vấn sẽ giúp doanh nghiệp có các cơ sở để xác định mức lương bổng cũng như những chương trình đào tạo cần thiết cho ứng viên được tuyển dụng.

Các chủ đề cùng chuyên mục: