Phần mềm kế toán cho công ty may mặc


Trong một loạt các ứng dụng quản lý dự án cho các nhà phát triển phần mềm, Phần mềm kế toán DX tuyên bố có cách hoàn thành dự án độc đáo của mình - với các câu chuyện.

Nghe có vẻ phức tạp, trình theo dõi dựa trên câu chuyện của ứng dụng này cung cấp một hướng dẫn trực quan đơn giản để các thành viên trong nhóm theo dõi tiến trình của dự án, biết các nhiệm vụ cụ thể của họ và thời gian được phân bổ cho từng nhiệm vụ, biết nhiệm vụ nào cần ưu tiên và giao tiếp, chia sẻ tệp và cộng tác với phần còn lại của đội.

Xem thêm:Phần mềm kế toán cho công ty may mặc

Khi dự án tiến triển và câu chuyện chuyển xuống dòng công việc, trình theo dõi sẽ tự động điều chỉnh theo nhịp độ của nhóm cũng như thay đổi dòng thời gian và khóa học dựa trên hoàn cảnh, điều đó có nghĩa là nhóm của bạn vẫn hoạt động hiệu quả, hiệu quả và ngay trên dự án ngay cả khi một cái gì đó bất ngờ xảy ra.


Một ứng dụng giám sát khuyến khích quá trình phát triển phần mềm linh hoạt thực tế cũng như tạo ra các biểu đồ và phân tích báo cáo, Phần mềm kế toán DX tích hợp với các ứng dụng hàng đầu, như Zapier, Slack, v.v. Giá cả dựa trên số lượng cộng tác viên trong một nhóm, số lượng dự án và khả năng lưu trữ.

Phần mềm kế toán DX hoàn toàn miễn phí cho các dự án công cộng, học thuật, phi lợi nhuận, cũng như cho các nhóm có tối đa 3 thành viên với tối đa 200 dự án tư nhân và 90GB dung lượng lưu trữ.


Xem thêm:phần mềm kế toán cho công ty thương mại