Máy in phun màu ngoài phần máy chính còn có một số bộ phận như khay đỡ giấy, các bình mực,... được đóng gói riêng, do đó trước khi sử dụng cần phải lắp ráp chúng vào máy. Ngoài ra do đây là một thiết bị in vi tính cho nên cần phải thực hiện việc kết nối máy in với máy vi tính. Sau đây là cách lắp đặt và sử dụng máy in phun màu

Các bộ phận thường được đóng gói kèm theo máy in

Tháo các băng keo cố định nắp máy và các bộ phận khác

Cắm dây điện và dây kết nối với máy vi tính vào máy in

Gắn các bình mực vào máy in

Kết nối với máy vi tính

Cài đặt chương trình điều khiển và các ứng dụng của máy in

Nạp giấy vào khay dựng giấy

Tới đây công việc lắp đặt coi như hoàn tất và máy in đã sẵn sàng phục vụ cho in ấn, lệnh in được thực hiện từ Menu File -> Print của các chương trình ứng dụng có chức năng in.