bộc trực mở lớp huấn luyện an toàn cần lao trên toàn quốc.
Mr Hưng: 0973 278 473

Email: duyhung2990@gmail.com

Zalo/Viber: 0973 278 473
thông tinVề việc tổ chức lớp An toàn, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;
cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và từng lớp;

Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinhlao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toànlao động, huấnluyện an toàn, vệ sinh cần lao và quan trắc môi trườnglao động.

cứ nhu cầu đào tạo của các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Viện phát triển kinh tế quốc tế xin thông báo tổ chức khóa Huấn luyện An toàn cần lao, vệ sinh cần lao như sau:

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ, GIẢNG VIÊN, THỦ TỤC NHẬP HỌC

1: Địa điểm :

Tại Viện phát triển kinh tế quốc tế - Tại đợn vị,doanh nghiệp và các tỉnh thành khác trên cả nước

2. khai trường: Viện thẳng tắp tổ chức các lớp hằng tuần và tại các đơn vị có nhu cầu

3. Học phí: Tùy theo số lượng học viên và hợp đồng

4.giảng sư: Có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và giảng dạy tại, Các sở cần lao, các tổng liên đoàn lao động... đáp ứng đề nghị Thông tư 27/2013 và nghị định 44 về điều kiện GIẢNG VIÊN.

5. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, CMTND photokhông cần công chứng tại lớp ngày khai giảng

6. Kết thúc khóa tập huấn, 100% đội viên ATLĐ đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng thực và chứng chỉ,sổ theo dõi của Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế

II.ĐỐI TƯỢNG tham dự KHÓA HỌC

1. Nhóm 1: Người quản lý cáng đáng công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a)Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sinh sản, kinh dinh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sinh sản, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b)Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ đảm trách công tác an toàn, vệ sinh cần lao.

2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a)Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh cần lao của cơ sở;

b)Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. NHóm 3: Người cần lao làm mướn việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ lao động - Thương binh và từng lớp ban hành.

4. Nhóm 4: Người cần lao không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc đểlàm việc cho người dùng cần lao.

5. Nhóm 5: Người làm côngtác y tế.

6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đào tạo số lượng xin vui lòng liên tưởng để được học phí ưu đãi tốt nhất

PHÒNG ĐÀO TẠOMr Hưng: 0973 278 473

Email: duyhung2990@gmail.com

Zalo/Viber: 0973 278 473

Các chủ đề cùng chuyên mục: