Nhật ký du lịch biển Cát Bà. Biển đã đi vào thơ ca từ ngàn đời nay. Biển vẫn thế, vẫn ở đó chỉ có những người đến đây ngày một nhiều và mỗi người mang một cảm xúc, có lẽ bởi thế mà biển trở nên quen thuộc như một cuốn nhật ký mà ai cũng có thể đặt bút ghi vài dòng, chép vài lời tâm sự. Nhưng cũng không vì lẽ đó mà biển trở thành một vật dụng thật sự biển chỉ là biển thôi, lúc như cô gái nhỏ, lúc như người chiến sĩ xa quê, lúc như người mẹ hiền cam chịu.
=> Xem thêm: Tour Cát Bà