Nhập mã: AMBS28h9sk7 để được giảm ngay 120.000đ cho đơn hàng từ800,000trở lên.
Áp dụng cho khách hàng mới tại www.lazada.vn.