Người tiêu dùng hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn cho một cánh cửa phù hợp với tài chính cũng như thẩm mỹ cho căn nhà của mình. Từ cửa gỗ truyền thống đến cửa kính, nhôm hay sắt,... dù là loại chất...